cAnnect

verbinding per kano

Over cAnnect

cAnnect is een ervaringsgericht time-out(door) project voor kansarme jongeren waarbij de jongere samen met een begeleider een meerdaagse trektocht onderneemt per kano.

Uitvalsbasis is de Ijzer met aansluitende waterwegen en waterlopen. Overnachten gebeurt met eenvoudig maar degelijk kampeermateriaal dat in alle seizoenen inzetbaar is. Aard en moment van deze trektocht laten toe om maximaal rekening te houden met de mogelijkheden van de jongere.

Het project wordt gerealiseerd met de steun van het Streekfonds West-Vlaanderen, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. We ontvingen ook bijkomende steun van Ronde Tafel 65 De Panne.

 

Waarom dit initiatief?

Er is een nood aan time-out projecten voor jongeren die bijvoorbeeld op school “uit de boot vallen”. Intensieve ervaringsgerichte activiteiten kunnen helpen om hen weer te motiveren. We doen dit aan de hand van een meerdaagse trektocht per kano waarbij de fysieke uitdagingen worden aangepast op maat van de jongere.

Wie ooit kano vaarde zal weten dat het varen op zich al een samenwerking vergt tussen wie voor- en achteraan zit. Het is een rustgevende activiteit die mogelijkheden biedt voor gesprek en bezinning. Aanpassing van de snelheid en externe factoren zoals wind, stroming en weersomstandigheden maken het ook een fysieke uitdaging. En dit alles in een totaal andere omgeving, omringd door vaak natuurrijke oevers. Op zich al een verademing …

Het is een bewuste keuze om deze activiteiten te organiseren in West-Vlaanderen, met de IJzer en aansluitende waterwegen en waterlopen als uitvalsbasis.

Wat willen we bereiken?

cAnnect is een ervaringsgericht project. Door samen met de jongere te reflecteren ontstaan waardevolle inzichten die helpen bij het oplossen van specifieke problemen. Deze inzichten helpen in de verdere begeleiding.

cAnnect is een samentrekking van “canoe” en “connect”. Het project gebruikt trektochten per kano als middel tot verbinding. Letterlijk worden langsheen het traject locaties met elkaar verbonden. Dat kan een uitdaging zijn maar het is geen doel op zich. Het is de bedoeling de jongere (terug) te laten verbinden met zichzelf, met waarden, met ideeën, met verlangens, met dromen, met mensen, …. Tegelijk zal cAnnect ook heel wat organisaties met elkaar verbinden. Deze contacten zijn een absolute meerwaarde bijvoorbeeld op vlak van het uitwisselen van ervaringen.

We gaan er van uit dat de begeleider deze tocht niet onderneemt vanuit een verwachting de jongere te willen helpen als hulpverlener. Daarmee komen jongere en begeleider los uit de hulpverleningsrelatie. De begeleider onderneemt de tocht vanuit een gerichte aandacht voor de activiteit zelf, het varen, het eten maken, het opzetten van de tent, het genieten van de natuur, of een specifieke uitdaging. Tijdens deze activiteit is er heel wat tijd en ruimte voor reflectie en kunnen gaandeweg gesprekken tot stand komen. Naast eigen personeel is het ook de bedoeling om vrijwilligers en studenten in te schakelen.

We zien cAnnect als een katalysator voor verbinding.  Het zet een dynamiek in gang en is zelfversterkend.